Høringssvar fra Inger Johanne Solend

Dato: 08.07.2020

Mitt navn er Inger Johanne Solend. Jeg har vært bruker av alternativ behandling de siste 19 årene, og de siste 16 årene også utøver av alternativ behandling.

Grunnen til at jeg oppsøkte alternativ behandling, var at jeg ble helt ufør på grunn av en nakkeskade etter en trafikkulykke høsten 1999. Etter ulykken fikk jeg invalidiserende plager. Jeg hadde vansker med å bære vekten av hodet mitt, fikk store problemer med konsentrasjon, reaksjonsevne, hukommelse og balanse.

Det var vanskelig å finne ord, og jeg opplevde at tunga ikke ville være med når jeg snakket. Dermed snøvlet jeg, som om jeg var full. Jeg erfarte at jeg ikke klarte å følge med på en samtale med flere enn en person, og tall og skjemaer var vanskelig å forholde seg til.

Da jeg ble skadd, jobbet jeg som avdelingsleder på et arbeidssenter for utviklingshemmede. Jeg var vant til å ha oversikt og ta styring i jobben min, og jeg hadde tillitsverv i organisasjoner. Det var skremmende å oppleve at jeg ble helt satt ut av funksjon.

Enda mer skremmende var det at jeg ikke fikk hjelp av helsevesenet. Skaden min vistes ikke på røntgen eller MR, til tross for at plagene mine kom som en direkte følge av ulykken. Legen min hadde ingen behandling å tilby, bortsett fra fysioterapi og kiropraktorbehandling. Det første hadde ingen effekt, og det andre gjorde snarere vondt verre.

Etter hvert fikk jeg tilbud om antidepressiva, noe jeg høflig takket nei til. Mitt hovedproblem var at nakken min var ustabil. Kanskje hadde jeg også fått en liten hjerneskade - ut fra de symptomene jeg hadde.

For å gjøre en lang historie kort - som vernepleier har jeg kunnskaper om rehabilitering og funksjonshemming. Jeg begynte å trene opp funksjonsnivået mitt på egenhånd. Det var tungt uten noen form for støtte eller oppfølging, men litt etter litt ble det noe bedre. Allikevel forsto jeg at jeg også trengte behandling.

Da jeg ble anbefalt å prøve alternativ behandling, gjorde jeg det. Jeg startet opp med det som kalles whiplash/lockfoot-terapi, og erfarte allerede etter første behandling at hodet mitt ble lettere å bære. Etter hvert ble smertene redusert, det ble lettere å holde fokus og energien ble bedre. Kombinasjonen av whiplash/lockfoot-terapi og kraniosakralterapi er det som fungerer best for meg. I tillegg bruker jeg akupunktur -både klassisk akupunktur og øreakupunktur. Sporadisk går jeg også til forskjellige andre behandlinger.

Jeg er avhengig av regelmessig behandling, på grunn av skaden min. Nakken min er fortsatt ustabil - sannsynligvis er noen leddbånd ødelagt øverst i nakken. Det betyr at jeg vil være avhengig av jevnlig behandling livet ut. Behandling som hjelper finnes så vidt jeg vet ikke i det norske offentlige helsevesenet.

Jeg vet at mange med lignende skade som meg, reiser utenlands for diagnose og behandling. Noen velger avstivningsoperasjon i utlandet. Operasjonen er meget kostbar, og den enkelte må betale operasjoner i utlandet selv. I tillegg medfører en operasjon alltid en risiko. For meg har dette ikke vært et alternativ, siden jeg fungerer bra så lenge jeg går jevnlig til den type behandling som jeg har god erfaring med. I det siste har det vært forsket en del på stamcellebehandling, og kanskje det etter hvert kan bli et alternativ for de som har leddbåndskade i nakken. Siden jeg er 66 år gammel, vil det sannsynligvis ikke bli aktuelt i min levetid.

Jeg tør ikke tenke på hvordan livet mitt hadde vært i dag uten bruk av de behandlingsformene jeg har stor glede og nytte av. I dag fungerer jeg rimelig bra. Jeg driver min egen klinikk i inntil 50% stilling. Så lenge jeg går jevnlig til behandling, og passer på at jeg ikke belaster nakken min for mye, har jeg energi og overskudd til å leve det livet jeg ønsker. har energi og overskudd til å leve det livet jeg ønsker.

Legger til at jeg valgte å utdanne meg i de behandlingsformene som hjalp meg. Tilsammen har jeg ca. 5 års utdanning, og mange kurs og fagseminarer innen komplementære behandlingsformer ( i tillegg til vernepleierutdanningen), og holder meg kontinuerlig faglig oppdatert. Jeg brenner for å hjelpe andre til et bedre liv med bedre helse, og jeg gir alltid veiledning i forhold til selvhjelp og rehabilitering i tillegg til å gi behandling.

Jeg vil anta at mange av de som oppsøker alternativ eller kompementær behandling gjør det fordi de ikke får god nok hjelp i helsevesentet. Sannsynligvis er det også mange terapeuter som har valgt å utdanne seg i behandlingsformer som de selv har hatt god effekt av.

Derfor vil jeg be om at MVA-fritaket ikke fjernes uten en grundig utredning. Konsekvensene av å fjerne fritaket vil sannsynligvis være at mange ikke lenger har mulighet til å få behandling som de er avhengig av. Det er allerede kostbart nok for de som trenger det mest.

Mange terapeuter vil sannsynligvis se seg nødt til å legge ned virksomheten.

Til slutt vil jeg minne om rapporten fra NAFKAM fra 2018 om bruk av alternativ behandling. Den viser tydelig at de som bruker alternativ behandling har meget god erfaring.

Jeg minner også om at vi som arbeider med komplementær behandling, er underlagt et strengt lovverk. Det stilles strenge krav til utdanning, og det er strenge etiske retningslinjer for oss som er registrert i registeret for alternative behandlere i Brønnøysundregistrene. Markedsføringsloven for oss som arbeider utenfor det offentlige helsevesenet er også meget streng. Det er viktig å ha et strengt lovverk, og det er viktig at det stilles strenge krav for oss som arbeider med mennesker i sårbare situasjoner.