Høringssvar fra Randi Line Finnes

Dato: 29.07.2020

Det offentlege helsevesenet set diagnoser og behandlar sjukdommar. Det som vert kalla alternativ behandling burde ha vore ein del av det offentlege helsevesenet då dei jobbar mykje forebyggande, lindrande og med heile menneske under eitt.

Alternativ behandling må fortastt vere utan mva. Eller so må den finansierast av staten slik at pasientane kan betale ein eigenandel på linje med og lik pris med den dei betalar hjå fastlegen.