Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 149309

Dato: 02.08.2020

Jeg er i mot dette forslaget. Mange vil kanskje ikke få råd til den behandlingen de trenger med dette forslaget.