Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 172129

Dato: 02.08.2020

I regjeringens eget høringsnotat er gevinsten for staten ved innføring av moms for alternative behandlere ca 400 millioner kroner i året.

Ifølge Helsedirektoratet koster muskel- og skjelettlidelser det norske samfunnet hele 185 milliarder i året!

Mange viktige og gode behandlingsformer vil bli dyrere I Norge hvis vi blir momsbelagte.
Notatet belyser ikke hvordan alternativ behandling kan være forebyggende og helsefremmende. Dette forslaget gir større kostnader for de som allerede er syke og svake, og som betaler ut av egen lomme for å holde seg friske.
Hvis det blir innført moms er det fare for at det blir færre behandlere og mye dyrere. Dette er lite gjennomtenkt.