Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 269223

Dato: 03.08.2020

Svar:

Høring - Forslag om merverdiavgiftsplikt på alternativ behandling, og kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling

Jeg velger å ytre min motstand til høringsforslaget slik det fremstår. Jeg er massør/muskelterapeut (fullført utdanning/eksamen fra Institutt for Helhetsmedisin i 2007) og opplever daglig hvilken viktig oppgave og bidrag vi utøvere har ift å hjelpe mennesker tilbake igjen i jobb/lindring i hverdagen – samt redusere medikamentbruk, som ellers ville vært et av alternativene for pasienter for å komme seg gjennom hverdagen.

Det er en kjent sak, at aut.fysioterapeuter med revisjonsavtale med kommunen, jevnt over har lange ventelister (i mitt område 8-12 uker, med mindre man er prioritert grunnet operasjon eller lignende). Mao, helsevesenet alene klarer ikke å ta unna, ift behov. Det er også dem, som av ulike årsaker, ikke responderer på behandling sponset av det offentlige. Gjengangeren synes i de fleste tilfeller å være svært lite/ingen hands-on behandling – ulikt opprinnelig fysikalsk behandling. Årsaken til dette, kjenner jeg ikke – men slik er dessverre praksis i litt for mange tilfeller.

Heldigvis, er vi pr i dag mange seriøse og godt utdannede massører/massasjeterapeuter, som kan gi hjelpende ”hands-on” til norsk helsevesen (nettopp grunnet momsfritaket) - og dermed bidrar til å begrense både arbeidstakers sykeperiode og arbeidsgiveres sykemeldingskostnader, betraktelig.

Så er det også slik at hver kropp er forskjellig, i både behov og respons – ikke så ulikt ellers i helsevesenet - hva tilnærming, medisinering og valgt behandling gjelder. Følgelig, kan man heller ikke forvente at alle pasienter i norsk helsevesen, skal gjennomgå/ha nytte av samme behandlingsforløp. I mange tilfeller, er det nettopp kombinasjons-behandlinger, som kan gi de beste resultatene. Men da må også de ulike tilbud være tilgjengelig for den norske befolkning, og det til en overkommelig pris! Dette vil ikke være fysisk mulig, ved å pålegge ulike helserelaterte bransjer momsplikt!

Norges Massasjefobund er mitt fagforbund. En seriøs organisasjon, som setter store krav til sine medlemmer – hva både seriøsitet og utdanning gjelder. Det bør derfor ikke være noen som helst tvil om at deres medlemsmasse er kvalifisert i sitt arbeid. Det burde heller ikke være tvil om medisinsk massasjes helbred – på både kropp og sjel. Dessverre, er ikke interessen for dyptgående studier idf, like stor. Men som sagt, så opplever jeg den positive virkningen av massasjebehandling daglig.

Når det er sagt, må jeg si at jeg føler både skuffelse og oppgitthet over dette høringsforslaget fra regjeringens side. Og jeg er neimen ikke sikker på om dere skjønner hvilken snøball som nå settes i gang. Har dere, eller kommer dere til å innhente evt beregninger av hvilke frukter denne moms-plikten vil bringe – ut over hvor innbringende selve moms-plikten vil kunne bli? Hva med løpende risiko for arbeidsnedleggelser på sikt, grunnet manglende kundegrunnlag? Hva med pasientgrupper, som ikke lenger har råd til forebyggende, vedlikeholdende og lindrende behandling? Hva med behandlingsmangfoldet, som WHO ser på som spesielt viktig å satse på? Hva med alle dem som må vente nettopp 8-12 uker for fysikalsk behandling, men dessverre ikke lenger har økonomisk anledning til å velge hjelp på dagen – og blir sykemeldt i stedet? På grunnlag av overnevnte, skal man virkelig tenke seg litt om, før det endelige vedtak skjer!

12.mars, ble Norge stengt ned grunnet Covid-19 – for vår bransje, med umiddelbar virkning. Dugnadsånden var - og er - stor blant NMFs medlemmer. Da vi endelig fikk klarsignal til å gå tilbake til arbeidet 27.april var gleden stor, og enda større for våre pasienter. Og dermed fikk vi også et lite innblikk i vår betydning i deres hverdag. De ventet på oss, sårt trengende! Svært rørende – og ikke minst motiverende! Vi , og vårt arbeid, er med på å gjøre en forskjell i menneskers liv og strabasiøse hverdag – og som dominoeffekt, holde samfunnshjulene i gang.

Våren 2020, går inn i historien som krevende for de fleste av oss i dette langstrakte land. Men for de fleste bransjer som nå foreslås momsplikt, smalt det litt ekstra. Vi fikk arbeidsnekt, hvilket også vil si Ingen mulighet for inntjening. Det er dermed en økonomisk skadeskutt gjeng, som nok en gang får seg en kalddusj – men denne gang, uten nødvendighet, eller for dugnadens skyld. Timingen kunne ikke vært mer feil!

Personlig, er jeg både skuffet og sint! Den arbeidsglede, og de positive tilbakemeldinger fra fornøyde pasienter, overdøves nå av usikkerhet om hva fremtiden bringer. Videre, synes jeg at det er svært skammelig, at denne høringen sendes ut i ferietid - 21.06.20, med frist i dag 03.08.20. Og ikke nok med det, et evt vedtak varsles tredd i kraft 01.01.21! Er vi virkelig så ubetydelige, som arbeidstakere og skattebetalere – at saken må rushes på denne måten? Håper virkelig at dere ser urimeligheten, både ift høringsfristen og virkningsdato! Med det bak øret, regner jeg med at saken behandles med største respekt for alle berørte bransjer, og at dere setter dere godt inn i den enkelte bransjes betydning – både ift innbyggernes valgmuligheter/helbred, og den totale samfunnsnytte/økonomiske besparelser – ut over regnestykket for kalkulert inntjening på moms.

Jeg forstår myndighetenes behov for en gjennomgang av de ulike bransjer i Register for altenativ behandling. Men for NMFs medlemmer, er både krav til utdanning/eksamen samt seriøs og virkningsfull behandling, godt dekket Jeg imøteser derfor fortsatt momsfritak for våre helsetjenester, også etter 01.01.21. J