Høringssvar fra Børre Norland

Dato: 20.07.2020


Synspunkter på forslag om å innføre MVA på Alternativ behandling. Det finnes i dag mange mennesker som er så dårlige at de trenger alternativ behandling (massasje). Det offentlige har jo et tilbud til "trengende" i dag med fysioterapi, men for å kunne gjøre seg nytte av dette tilbudet kan det være opptil 1 års ventetid/kø for behandling. Dette er forkastelig og det ser ikke ut til at tilbudet blir noe bedre siden det offentlige setter strengere krav til inn slepp til behandling og vi erfarer hele tiden at myndighetene strammer inn på overføringer til behandling. Dette får store konsekvenser for de det gjelder, og mange blir nødt til å benytte seg av alternative behandlere som ikke ligger under det offentlige og må betale dette selv. For at hverdagen skal ha et innhold med minimale smerter og et så godt liv som mulig med de helseproblemene vi sliter med, er en løsning å betale dette selv. Ved å legge MVA til denne virksomhet vil høyt belastede personer med høyt sykefravær og som av den grunn heller ikke har den økonomien friske mennesker besitter, bli den skadelidende part. Dette er med på å gjøre forskjellene blant folk i Norge større, og det er jo kjent at målet er å minske forskjellene. Vi ser jo også at det det offentlige sparer på ordningen vil være minimal da de som mister muligheten til alternativ behandling vil føye seg inn i køen til fysioterapi ordningen og vil øke utgiftene det offentlige har samtidig som det offentlige vil være en direkte årsak til at flere med behov for behandling vil få et forverret liv med mye smerter. Ekstra utgifter t
il mav vil for meg med behandling 2 ganger pr mnd. Vil være tett innpå kr.5500. Med mine smerter hadde det vært ønskelig med behandling hver uke men det går ikke med min uføretrygd som hele tiden er under press om reduksjon fra myndighetene. Jeg håper at myndighetene finner andre plasser å spare inn, og det finnes det mange plasser å spare som ikke lager større forskjeller blant folk.