Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 112236

Dato: 30.07.2020

Jeg ønsker at momsfritak for alternativ/komplementær behandling skal fortsette. Som utdannet akupunktør og massasjeterapeut er det viktig for meg at min bedrift unngår mva-plikt. Jeg er innleid som selvstendig næringsdrivende på en tverrfaglig klinikk (fysioterapi, massasje, akupunktur og fotterapi) og min arbeidsplass og meg vil da få økonomiske negative konsekvenser om min praksis bli mva-pliktig. Jeg har studert 6 år NOKUt-godkjente studier. Jeg er opptatt av forskning og et godt samarbeid med helsepersonell. Det er hardt nok å jobbe i en bransje der man ikke blir ansatt og må drive privat praksis. Den private økonomien bygger på provisjon i fra bedrift. Mva-plikt vil gjøre min behandling dyrere for pasienter eller resultere i mindre lønn for meg som privatperson. Dette er ikke ønskelig.