Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 723429

Dato: 27.07.2020

Forslaget er litt lite utdypet mht. de enkelte behandlingsformene og hvilke kriterier for underliggende sykdom som ligger til grunn for fritak for mva. Det er flere pasientgrupper som har behov for alternative behandlingsformer enn allerede eksisterende behandlingsformer med driftsavtale gir.

Fritak for mva. der behandling for pasienter med kroniske sykdommer ikke er godkjent av Helse- og omsorgsdepartementet er en nødvendighet - også når det gjelder enkelte medisiner.

En opplisting av unntakene burde vært gjort før høringen ble sendt ut.