Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 254326

Dato: 03.08.2020

JEG ER I MOT finansdepartementet sitt forslag om å innføre moms på alternativ helserettet behandling.