Høringssvar fra PAM - Pasientorganisasjonen for alternativ medisin

Dato: 27.07.2020

Fra PAM - Pasientorganisasjonen for alternativ medisin

Vi har registrert at Regjeringserklæringen ikke inneholder noe
informasjon om forebyggende helsearbeid. Det er derfor forståelig for
oss i PAM at regjeringen ikke evner ser nytten av alternativ medisin.
Ved å legge merverdi på alternativ medisin vil bruken bli redusert, og
den totale menge forebyggende behandling som sker vil bli redusert.
Dette vil gi en økt belastning på det offentlige helsevesen.

Derimot blir det nevnt både kunnskap og forskning. Regjeringen burde
derfor ha forståelse for at all innovasjon innen medisin er alternativ
medisin i forkant av at det er blitt forsket på. Mye av det som regnes
for skolemedisin i dag har vært erfaringsbasert kunnskap som har gått
gjennom en foredlingsprosess med forskning. Det som kalles alternativ
medisin i dag har potensialet i seg til å bli morgendagens skolemedisin.
Ved å innføre merverdiavgift på alternativ medisin vil denne kilden til
medisins nytenking forsvinne.

Dette ser ut til å være et moment som dessverre ikke er vektlagt av
regjeringen.Årstein Sjøen

Leder for PAM