Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 240178

Dato: 03.08.2020

Er i mot forslaget