Høringssvar fra Veileder Dorthe Leth

Dato: 03.07.2020

Jeg har vedlagt en pdf med mitt høringssvar, jeg håper det kommer igjennom på rett vis

hilsen

Dorthe Leth

Vedlegg