Høringssvar fra Rosenterapeut Anja Kjær

Dato: 16.07.2020

Regjeringen vil innføre moms på alternativ behandling. Jeg vet jeg skriver dette for flere. Vi har tatt utdanning uten økonomisk støtte fra staten, har skapt vår egen arbeidsplass, betaler skatt av hver inntjente krone og belaster ikke staten med sykedager eller omsorgsdager fordi vi har enkeltpersonsforetak. Mange av våre klienter har opplevd at det offentlige helsesystemet har kommet til kort, og i flere tilfeller har helsa blitt ytterligere redusert i møte med offentlige behandlingstilbud. De tar nå selv ansvar for å bedre sin helse og livskvalitet, øke sin arbeidsevne og forebygge helseplager ved å betale full pris for behandlingsformer uten tilskudd fra staten. Hvorfor skal de i tillegg betale moms? Vårt arbeid sparer samfunnet for store utgifter. Jeg vet hvilken verdi behandlingene jeg tilbyr har for mine klienter, og hvilke endringer det har ført til i deres liv. Jeg er ydmyk og takknemlig for å være med hver og en på deres vei. Jeg ber om at regjeringen ikke begrenser folks muligheter til å fremme egen helse ved å fjerne momsfritaket på alternativ behandling.