Høringssvar fra Landsforeningen for Nakkeskadde, LFN

Dato: 04.08.2020

Høring svar fra Landsforeningen for Nakkeskadde, LFN

Forslag om merverdiavgift ved omsetning og formidling av alternativ behandling, kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling.

Landsforeningen for nakkeskadde mener at alternativ behandling, kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling bør som tidligere være unntatt for merverdiavgift.

· Alternativ behandling kan være et bra tillegg til behandling innen skolemedisinen og kan ha positive effekter for noen også psykologisk - ved eksempler som avslapning og velbehag.

Skolemedisinen og det offentlige helsevesenet krever vitenskapelig studier for behandlinger. Det er svært viktig også i alternativ behandling.

· Kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling kan i noen tilfelle være nødvendig, men dog ikke blitt godkjent av det offentlige helsevesen som har strenge krav å rette seg etter. Det vil også kunne for noen ha positive effekter og så psykologisk.

· Kvalitetssikring og pasientsikkerhet må til enhver tid være i fokus. Useriøse «behandlere» innen alternativ behandling må kunne kontrolleres og avsløres på en annen måte enn gjennom merverdiavgift.

· WHOs anbefaling om videreutvikling av den naturmedisinske behandlingstradisjonen hos medlemslandene bør etterfølges.

Vi håper at vi blir hørt i denne saken.

Med vennlig hilsen

Hjørdis Dahle

Leder Landsforeningen for Nakkeskadde, LFN