Høringssvar fra Tom Amsen

Dato: 09.07.2020

Min helse mitt ansvar og rett til å velge.

Kostbart nok uten avgifter.

Sammfunnet er best tjent med at hver og en fungerer så optimalt som mulig.