Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 622493

Dato: 26.07.2020

Muskel skjelett plager er den største årsaken til sykefravær i Norge.

Dette er straff til de som forebygger helsen for å holde seg friske og for holde seg i jobb.

Hvis dette blir vedtatt vil det få store konsekvenser for samfunnet.

Det er vel ikke et må at folk skal bli syke og måtte søke stønader hos NAV??

Virkelig en feilslått tankegang!!