Høringssvar fra Oslo bispedømmeråd

Høringssvar. Styrking av aktivitets- og redegjørelsesplikten på likestillingsområdet

Dato: 02.10.2018

Svartype: Uten merknad

Oslo bispedømmeråd behandlet på sitt møte 24.9.2018 den utsendte høringen og fattet følgende vedtak:

Oslo bispedømmeråd anbefaler modell 1 - Samfunnsansvarsmodellen for å styrke aktivitets- og redegjørelsesplikten i gjeldene lov om likestilling og forbud mot diskriminering (sak 68/18)