Høringssvar fra Finansforbundet

Høringssvar fra Finansforbundet om Styrking av aktivitets- og redegjørelsesplikten

Dato: 04.10.2018

Svartype: Med merknad

Se vedlagt høringssvar (pdf) fra Finansforbundet

Vedlegg