Høringssvar fra Skeiv Verden

Deres ref.- 18/2390 HØRINGSUTTALELSE FRA SKEIV VERDEN VEDRØRENDE FORSLAG OM STYRKING AV AKTIVITETS- OG REDEGJØRELSESPLIKTEN PÅ LIKESTILLINGSOMRÅDET

Dato: 05.10.2018

Svartype: Med merknad

Vedlegg