Høringssvar fra Askøy kommune

Høringsuttale - Styrking av aktivitets- og redegjørelsesplikten

Dato: 26.09.2018

Svartype: Med merknad

Høringsuttale vedtatt i utvalg for levekår:

Askøy kommune støtter valg av samfunnsansvarsmodellen innenfor arbeidet med styrking av aktivitets- og redegjøringsplikten på likestillingsområdet.

Askøy er kritisk til økningen i tilsyn og kontrollfunksjoner, det må kunne pålegges en offentlig eller privat virksomhet en aktivitets- og redegjøringsplikt uten at det skal føre til flere eller større tilsyn/ombud.