Høringssvar fra Norges Handikapforbund

Høringssvar - Aktivitet- og redegjørelsesplikt

Dato: 04.10.2018

Svartype: Med merknad

Se vedlegg.

Vedlegg