Høringssvar fra HLF (Hørselshemmedes Landsforbund)

Innspill til høring om forslag om styrking av aktivitets- og redegjørelsesplikten på likestillingsområdet

Dato: 26.09.2018

Svartype: Med merknad

Vedlegg