Høringssvar fra Skattedirektoratet

Høringssvar - Forslag om styrking av aktivitets- og redegjørelsesplikten på likestillingsområdet

Dato: 24.09.2018

Svartype: Ønsker ikke kommentere

Skattedirektoratet har vurdert høringssaken, og har konkludert med å ikke sende inn noen nærmere uttalelse.