Høringssvar fra KVIBALD, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

Vedr. forslag til styrking av aktivitets- og redegjørelsesplikten

Dato: 27.09.2018

Svartype: Med merknad

Vedlegg