Høringssvar fra Aust-Agder fylkeskommune

Aust-Agder fylkeskommunes svar på høring - forslag om styrking av aktivitets og redegjørelsesplikten

Dato: 05.10.2018

Svartype: Med merknad

 Saksframlegg i fylkesutvalget:

https://sru.austagderfk.no/api/utvalg/200103/moter/291815/behandlinger/14/0

Saksprotokoll fra fylkesutvalget:

https://sru.austagderfk.no/api/utvalg/200103/moter/291815/behandlinger/14/behandlinger/0

Vedlegg