Høringssvar fra Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

Høring om aktivitets- og redegjørelsesplikten på likestillingsområdet

Dato: 02.10.2018

Svartype: Med merknad

Vedlegg