Høringssvar fra MiRA Ressurssenter for kvinner med minioritetsbakgrunn

MiRA-Senterets høringsuttalelse - styrking av aktivitets-og redegjørelseplikten på likestillingsområdet

Dato: 04.10.2018

Svartype: Med merknad

Vedlegg