Høringssvar fra Rogaland fylkeskommune

Høringsuttalelse på "Forslag om styrking av aktivitets- og redegjørelsesplikten på likestillingsområdet.

Dato: 04.10.2018

Svartype: Med merknad

Rogaland fylkeskommune har gjort følgende vedtak i saken:

Vedtak:

  1. Rogaland fylkeskommune foreslår at aktivitets- og redegjørelsespliktene utformes etter likestilling som en del av HMS-arbeidet (modell 2).
  2. Rogaland fylkeskommune har ingen merknader til de foreslåtte endringer i likestillings- og diskrimineringsloven.