Høringssvar fra KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter

KAs høringssvar

Dato: 04.10.2018

Svartype: Med merknad

Vedlegg