Høringssvar fra Norges Høyesterett

Høring - Forslag om styrking av aktivitets- og redegjørelsesplikten på likestillingsområdet

Dato: 26.07.2018

Svartype: Ønsker ikke kommentere

Høyesterett kommer ikke til å avgi høringsuttalelse i denne saken.

 

Med vennlig hilsen

Øistein Aamodt

assisterende direktør