Høringssvar fra Norges Kvinne- og familieforbund

Høringssvar - Styrking av aktivitets- og redegjørelsesplikten

Dato: 05.10.2018

Svartype: Med merknad

Vedlagt følger vårt høringssvar

Vedlegg