Høringssvar fra Referansegruppen for Nasjonal behandlingstjeneste for screening av nyfødte nyfødtscreening og avansert laboratoriediagnostikk ved medfødte stoffskiftesykdommer

Høringssvar - "Forslag til lov om endring av behandlingsbiobankloven - varig lagring av blodprøvene i nyfødtscreeningen m.m."

Dato: 02.09.2017

Svartype: Med merknad

Viser til vedlagte høringssvar fra den referansegruppen for denne nasjonale tjenesten.

Referansegruppen er tverrfaglig og består av barneleger, genetikere, helsepersonell med erfaring fra laboratoriemedisin, brukerrepresentant og representant fra Bioteknologirådet.

 

MVH

 

Claus Klingenberg

Vedlegg