Høringssvar fra Advokatforeningen

Høring - Forslag til endring av ordningen med generaladvokat og krigsadvokater

Dato: 30.09.2016

Svartype: Med merknad

Vedalgt følger Advokatforeningen sin uttalelse.

Vedlegg