Høringssvar fra Kunnskapsdepartementet

Høring - forslag til endring av ordningen med generaladvokat og krigsadvokat

Dato: 24.06.2016

Svartype: Uten merknad

Viser til nevnte høring. Kunnskapsdepartementet har ingen merkander til høringen.