Høringssvar fra Utenriksdepartementet

Forslag til endring av ordningen med generaladvokat og krigsadvokater

Dato: 30.09.2016

Svartype: Uten merknad

Utenriksdepartementet har ingen merknader til saken.