Høringssvar fra Forbrukerradet

Høring om forslag til endringer i ekomlov og ekomforskrift

Dato: 11.03.2016

Svartype: Med merknad

Vedlagt er Forbrukerrådets innspill. 

Vedlegg