Høringssvar fra Viken Fiber AS

Høringssvar

Dato: 11.03.2016

Svartype: Med merknad

Vi viser til vedlagt høringssvar, 2 sider.

 

 

 

Vennlig hilsen

 

Jon Birger Ellingsen

Direktør kommunikasjon, marked og forretningsutvikling

Viken Fiber AS

 

Mobil: 958 74 537 

Kundeservice: 02414

www.vikenfiber.no

Vedlegg