Høringssvar fra Den norske Forleggerforening og Bokhandlerforeningen

Høring - forslag til endring i forskrift om unntak fra konkurranseloven § 10 ved omsetning av bøker

Dato: 02.12.2016

Svartype: Med merknad

Forslaget til endring av forskrift er i tråd med Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningens anmodning om videreføring av forskrift, bortsett fra hva angår forskriftens varighet. I forslaget til ny forskrift er forskriftens varighet satt til 31. desember 2018.

I anmodning om videreføring av forskrift ba vi om at forskriftens varighet ble videreført uten tidsbegrensning. Unntaksforskriften er, gjennom Bokavtalen, et av landets viktigste språk- og litteraturpolitiske virkemiddel. Vi ber om at forskriften får en varighet på minimum fire år, det vil si at den tidligst utløper 31. desember 2020. Vi viser forøvrig til tidligere oversendt dokumentasjon om Bokavtalens virkninger i forbindelse med anmodning om videreføring av forskrift om unntak fra Konkurranseloven §10 for samarbeid om omsetning av bøker, sendt 26. februar 2016.

Vedlegg:Nærings- og fiskeridepartementet og Kulturdepartementet - anmodning - 25.02.2016

 

Kristenn Einarsson, Den norske Forleggerforening

Trine Stensen, Bokhandlerforeningen

 

Vedlegg