Høringssvar fra Handel og Kontor i Norge

FORSLAG TIL ENDRING I FORSKRIFT OM UNNTAK FRA KONKURRANSELOVEN §10 VED OMSETNING AV BØKER

Dato: 28.11.2016

Svartype: Med merknad

Handel og Kontor i Norge er LOs tredje største forbund med over 70.000 medlemmer. HK organiserer ansatte i en rekke bransjer, herunder bokhandlerkjeder, forlag og forlagssentralen. 

Det er gjennomført en høringsrunde blant våre største klubber og bokhandlerkjeder og de støtter forlengelse av gjeldende forskrift.

Handel og Kontor i Norge gir sin tilslutning til at forskriftens varighet settes til 31.12.18

 

Med hilsen
HANDEL OG KONTOR I NORGE

 

Jon Olav Bjergene
avdelingsleder

 

Sissel Weholdt
faglig sekretær
telefon: 90174958