Høringssvar fra Forsvarsdepartementet

Høring - forslag til endring i forskrift om unntak fra konkurranseloven § 10 ved omsetning av bøker

Dato: 08.11.2016

Svartype: Uten merknad

Forsvarsdepartementet viser til brev fra Nærings- og fiskeridepartementet av 21. oktober 2016.

Forsvarsdepartementet har ingen merknader til forslaget.