Høringssvar fra Norsk Oversetterforening

Høring - forslag til endring i forskrift om unntak fra konkurranseloven § 10 ved omsetning av bøker

Dato: 25.11.2016

Svartype: Med merknad

Norsk Oversetterforening stiller seg positiv til at unntaket fra konkurranselovens § 10 forlenges. Unntaket er en forutsetning for bokavtalen med fastpris, abonnementsordninger og det kollektive avtaleverket, og vi mener den er en viktig årsak til at vi har en så velfungerende bokbransje i Norge og til at det fortsatt leses så mye.

Vi mener imidlertid at perioden på to år er uhensiktsmessig kort og skaper unødig uforutsigbarhet og utrygghet i bransjen. En periode på fire år burde være et minimum. Det er samme periode som anbefales i «Oppsummering av erfaringene med Bokavtalen» –  som var vedlagt høringsbrevet. Vi synes det er påfallende at departementet går imot den anbefalingen som er gitt i partenes oppsummering.

Vi viser for øvrig til Den norske Forfatterforenings høringssvar.