Høringssvar fra Utenriksdepartementet

Forslag til endring i forskrift om unntak fra konkurranseloven §10 ved omsetning av bøker

Dato: 02.12.2016

Svartype: Uten merknad

Utenriksdepartementet har ikke merknader til den aktuelle høringen.