Høring - forslag til endring i forskrift om unntak fra konkurranseloven § 10 ved omsetning av bøker

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) foreslår kun endring i forskriftens varighet, nærmere bestemt § 11 siste delsetning. NFD foreslår at forskriftens varighet settes til 31. desember 2018. Foruten endringen i forskriftens varighet foreslår departementet ikke endringer.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 02.12.2016