Høringer

Høring - forslag til endring i forskrift om unntak fra konkurranseloven § 10 ved omsetning av bøker

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) foreslår kun endring i forskriftens varighet, nærmere bestemt § 11 siste delsetning. NFD foreslår at forskriftens varighet settes til 31. desember 2018. Foruten endringen i forskriftens varighet foreslår departementet ikke endringer.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 02.12.2016

Advokatfirma Arntzen de Besche
Advokatfirma DLA Piper Norway DA
Advokatfirma Steenstrup Stordrange DA
Advokatfirmaet Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen
Advokatfirmaet Grette DA
Advokatfirmaet Haavind AS
Advokatfirmaet HJORT DA
Advokatfirmaet Kluge DA
Advokatfirmaet Schjødt AS
Advokatfirmaet Selmer DA
Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
Advokatfirmaet Thommessen AS
Advokatfirmaet Wiersholm AS
Advokatfirmaet Wikborg Rein
Akademika
Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Bazar forlag
Bedriftsforbundet
Biblioteksentralen SA
Bokhandlerforeningen
Brækhus Dege Advokatfirma DA
Bull & Co Advokatfirma AS
De norske Bokklubbene
Deloitte Advokatfirma AS
Den norske Advokatforening
Den norske Dommerforening
Den norske Fagpresses Forening
Den norske forfatterforening
Den norske Forleggerforening
Departementene
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Forbrukertvistutvalget
Foreningen!les
Forlagssentralen
Forskerforbundet
Fri Bokhandel BA
Føyen Advokatfirma DA
Handel og Kontor
Hovedorganisasjonen Virke
Huseby kompetansesenter
Juritzen forlag
Konkurransetilsynet
Kopinor
KPMG
KS
Kvale Advokatfirma DA
Landsorganisasjonen i Norge
Leser søker bok
Mediebedriftenes Landsforening
Møller-Trøndelag kompetansesenter
Nasjonalbiblioteket
Nettverk for private høyskoler
NOKUT
Noregs Mållag
Norla
Norsk Barnebokinstitutt
Norsk Bibliotekforening
Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening
Norsk forfattersentrum
Norsk forleggersamband
Norsk kritikerlag
Norsk kulturråd
Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek
Norsk oversetterforening
Norsk studentorganisasjon
Norske Barne- og ungdomsforfattere
Norske Dramatikeres Forbund
Nynorsk kultursentrum
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Economics
Pantagruel forlag
PWC
Regjeringsadvokaten
Samisk faglitterær forfatter- og oversetterforening
Samisk forfatterforening
Samskipnadene
Samskipnadsrådet
Sentraldistribusjon
Sivilombudsmannen
Språkrådet
Statped
Tambartun kompetansesenter
Tronsmo bokhandel
Universitets- og høgskolerådet
Utdanningsdirektoratet
Utdanningsforbundet
Vox
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund