Høringssvar fra NHO Logistikk og Transport

Dato: 02.01.2020

Høring - forslag til endring i allmenngjøringsloven § 11

NHO Logistikk og Transport (NHO LT) viser til e-post fra ASD, datert 01.11.2019 med høringsbrev og notat i forbindelse med forslag til endring i allmenngjøringslovens § 11.

Vedlagt som PDF-fil følger vårt høringssvar datert 02.01.2020.

Vennlig hilsen

NHO Logistikk og Transport

Thor Chr. Hansteen
Advokat MNA

Vedlegg