Høringssvar fra Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten