Høringssvar fra Boligbyggelaget Usbl

Dato: 08.05.2020

Svartype: Med merknad

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Oslo, 8. mai 2020


HØRINGSUTTALELSE

Boligbyggelaget Usbl (Usbl) viser til høringsbrev av 30. april fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet med forslag til endringer i boligbyggelagsloven, borettslagsloven og eierseksjonsloven.

Usbl støtter departementets forslag til å lovfeste adgangen til å avholde årsmøter, generalforsamlinger og styremøter uten fysisk oppmøte. Det er også en stor fordel at det gis anledning til å bruke elektronisk kommunikasjon med andelseiere og seksjonseiere som ikke uttrykkelig har reservert seg mot dette.

Vår erfaring så langt er at borettslag og sameier er svært positive til å gjennomføre sine møter uten fysisk oppmøte. Samtlige av Usbls forvaltede lag vil imidlertid ikke ha gjennomført sine møter dersom den midlertidige forskriften opphører den 27. mai. Vi anmoder derfor om at de foreslåtte endringene kommer raskt på plass slik at lagene gis anledning til å avholde sine møter uten fysisk oppmøte også etter 27. mai.

Med vennlig hilsen

Boligbyggelaget UsblJohan Bruun

Administrerende direktør


Marianne Raa Bjaaland

Advokat