Høringssvar fra Norges Eiendomsmeglerforbund

Dato: 05.05.2020

Svartype: Med merknad

Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) viser til ovennevnte høring, med høringsfrist 8. mai 2020.

NEF er profesjonsforbundet for eiendomsmeglere og advokater som arbeider med eiendomsmegling. Forbundet har pt. rundt 2700 medlemmer.

Til det fremsatte forslaget vil NEF kort bemerke at vi stiller oss bak forslaget om å gjøre de tre nevnte «bolig-lovene» teknologinøytrale. På generelt grunnlag er NEF opptatt av at man i samfunnet har og får tilbud om nye gode teknologiske løsninger for både bransjeaktører og forbrukere. Vi støtter forslag til digitale løsninger som kan bidra til mer effektivitet for både forbrukerne, styre og forretningsfører.

Utover dette har vi ingen konkrete kommentere til forslaget.

Vedlegg