Høringssvar fra Thor Olaf Tengesdal

Dato: 08.05.2020

Svartype: Med merknad

Det blir vanskeligere for dem som mangler digital innsikt og de som ikke har f.eks. PC.

Spørsmål om f.eks. regnskapet blir ikke besvart ved digitale årsmøter.

Stiller man spørsmål digitalt kan man få et svar som sier at styret har ingen informasjonsplikt om sine arbeidsmetoder. Dette ville neppe skje på et årsmøte med fysisk oppmøte.

I de fleste boligselskaper kan kompetansen blant beboerne være så mangt. Noen har god kompetanse mens andre har liten eller ingen kompetanse hva gjelder dette.

Hvis dette forslaget går igjennom er jeg redd for at boligeiernes innflytelse blir redusert. Styret og forretningsfører får derimot større innflytelse. Dermed oppstår en risiko for maktforskyvning og maktmisbruk i boligselskaper på bekostning av eiere og beboere.