Høringssvar fra Else Marie Aa

Dato: 08.05.2020

Svartype: Med merknad

Hei,

Den ene gangen i året må alle få anledning til å komme sammen under "normale"omstendigheter.

I mange borettslag/sameier bor det fremdeles en del som ikke kan eller ønsker å operere på digitale platformer.

I perioden mellom årsmøtene kan kommunikasjonen med styret foregå både digitalt og analogt(brev).

Under ingen omstendighet må det KREVES Facebook-profil for å delta i et eventuelt digitalt årsmøte.

Med vennlig hilsen

Else Marie Aa

Sameier