Høringssvar fra Liv Eli Brynhildsvoll

Dato: 07.05.2020

Svartype: Med merknad

Jeg er andelseier i borettslag.

Jeg er imot forslaget fra departementet om at ingen andelseier kan kreve fysisk årsmøte/generalforsamling dersom kun de lovpålagte sakene står på dagsorden.

Argumentasjonen kan være grei nok hva gjelder årsberetning og regnskap (i hvert fall i normale høve der dette er formalia), men dette holder ikke hva gjelder valg av styremedlemmer.

En slik løsning vil gi 'all makt til valgkomiteen' når det gjelder sammensetning av nytt styre. Valg av styre er slett ikke alltid formalia, det er ikke uvanlig med benkeforslag på selve generalforsamlingen. En løsning ala OBOS' med møte over en uke (og skriftlige forhåndsstemmer for de som ikke kan eller vil delta elektronisk) umuliggjør alternative forslag til styremedlemmer fra andelseiere.

Jeg mener derfor det bør være samme regler for ordinære årsmøtesaker som for de 'ekstraordinære', og her syns jeg departementets forslag om at fem prosent kan kreve fysisk møte er greit.

Ellers er jeg ikke generelt skeptisk til digitale møter, men det er viktig ikke å undervurdere den fysiske møteplassen som en generalforsamling er. Også i behandlingen av de formelle sakene dukker det ofte opp spørsmål og problemstillinger som kan avklares gjennom spørsmål, svar og diskusjon i selve møtet.

Med hilsen Liv Eli Brynhildsvoll